top of page

Wat is de donkere Nacht van de Ziel

De Donkere Nacht van de Ziel is een heftige periode in je leven. Wanneer je beslist om je hart te gaan volgen, kom je soms terecht in een eenzame en donkere periode waarin je al je angsten en onzekerheden leert los te laten.

Wat is de donkere Nacht van de Ziel

In deze fase brengt je Ziel alles in je naar boven dat je wil loslaten of genezen. Al je angsten en onzekerheden verschijnen aan de oppervlakte en je wordt gedwongen die angsten en onzekerheden onder ogen te komen en ze te gaan helen voor jezelf.

Ook alle negatieve overtuigingen die je klein houden en je tegenhouden om jouw pad te volgen komen langs. Misschien geloof je wel dat jij niet verdient om liefde te ontvangen? Misschien leef je met de overtuiging dat geluk niet voor jou is weggelegd? Misschien geloof je dat je alleen maar goed kan zijn voor iemand anders wanneer je je helemaal wegcijfert?
Er zijn duizenden negatieve overtuigingen die je kunnen tegenhouden. Wanneer je blijft keuzes maken vanuit deze beperkende gedachten, dan blijf je steeds dezelfde resultaten creëren. Wanneer je je blijft wegcijferen en altijd alles maar doet voor anderen omdat je je hiervoor verplicht voelt, kan je nooit bij je hart komen. Want leven vanuit je hart, wil zeggen dat je alleen maar dingen doet voor iemand anders wanneer die uit het diepste van jezelf komen.

Deze fase kan heel heftig zijn. Je kan heel veel angst en wanhoop ervaren of zelfs in een depressie terechtkomen. Soms kan het zelfs voelen alsof je gek wordt of doodgaat.

Deze fase kan enkele maanden tot enkele jaren duren. Vaak is het zo dat je niet heel die tijd gevangen blijft in deze donkere nacht, maar dat er enkele donkere nachten tijdens je reis voorbijkomen.

Zoek zeker hulp en raad wanneer je je in deze fase bevindt. Wanneer iemand je ondersteunt, kan je de angsten en beperkende overtuigingen veel rustiger onder ogen komen, zonder dat je meegesleept hoeft te worden in diepe wanhoop of depressie.
Hier lees je hoe Soul Realignment je hierbij zou kunnen helpen.

bottom of page