top of page

Wat is karma?

Karma betekent dat de keuzes die je maakt gevolgen hebben die je met je meedraagt

Wat is karma?

Karma betekent eigenlijk heel simpel 'oorzaak' en 'gevolg'. Wanneer je een keuze maakt, dan heeft die keuze gevolgen. Soms ervaar je die gevolgen als positief, soms als negatief. Soms heeft een keuze weinig gevolgen, maar soms kan je de gevolgen van een keuze een leven lang met je meedragen. Of wanneer je gelooft in reïncarnatie, die keuze kan je zelfs vele levens lang met je meedragen.

Karma is a bitch
Met deze zin wordt vaak bedoeld dat sommige keuzes die je maakt heel negatieve gevolgen kunnen hebben. En dat je door die gevolgen achtervolgd zal blijven en zelfs gestraft zal worden.

Wanneer ik hier praat over negatief of positief karma, dan bedoel ik dit echter zonder oordeel. Positief wil niet zeggen 'goede gevolgen' en met 'negatief karma' bedoel ik niet de 'slechte' gevolgen.

In Soul Realignment betekent 'positief karma' eerder dat de gevolgen in lijn zijn met wat er past bij jouw ziel. Negatief karma zijn dan de gevolgen die niet in lijn zijn met wie jij diep vanbinnen bent.

Wanneer je dus een keuze maakt die niet in lijn is met je ziel, dan is dit een negatieve keuze en bouw je negatief karma op. Wanneer je een keuze maakt die wel bij jouw past, dan is dat een positieve keuze en bouw je positief karma op.

Negatief karma brengt je steeds verder weg van wie je bent. Wanneer je dezelfde negatieve keuze telkens opnieuw blijft maken, dan wordt negatief karma als een patroon dat je blijft achtervolgen en je gaat aanmoedigen om steeds diezelfde negatieve keuze te blijven maken.

bottom of page